Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "EL-David Havlík- Žádost o informace podle dotaz 106/1999 - Zprávy o výsledcích finančních kontrol" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 7/28/2016 5:41:44 PM, zaregistrováno bylo dne: 7/29/2016 11:38:21 AM pod číslem jednacím: MPSV-2016/162632.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Dobrý den,
v příloze Vám zasílám informaci o prodloužení lhůty pro odpověď.
S pozdravem Olga Lakatošová
odd. kancelář ministerstva
Ministerstvo práce a sociálních věcí