Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna ČTÚ, Český telekomunikační úřad

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.3.2017 12:41:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.3.2017 12:41:24 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení přijetí datové zprávy podané na adresu el. podatelny
Českého telekomunikačního úřadu (Instituce [Český telekomunikační úřad vyžaduje e-mail]).
==============================================================

Datum podání : 8.3.2017 12:41:24
Předmět zprávy : obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum zaevidování: 8.3.2017 12:41:24
Identifikátor dokumentu: CTU0X06NCWKN
ČJ: Odes. obsahu zprávy: Žádost o informace podle dota
Vaše evidenční údaje: Havlík David, /,, [FOI #6559 e-mail] ??

Podrobnosti:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------
PRI-BezPoEm

DOŘIČÁK Martin, Český telekomunikační úřad

1 příloha

  • Attachment

    P loha.1 st II.tabulka.1.png

    35K Download

Vážený pane Havlíku, 

dne 8. 3. 2017 byla na elektronickou podatelnu Českého telekomunikačního
úřadu doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona
č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, ve které je požadováno zaslání
Přílohy č. 1, část II. Tabulka
č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

 

Kopii požadované přílohy Vám zasílám.

S pozdravem

 

Martin Dořičák

vedoucí samostatného oddělení

interního auditu

 

Český telekomunikační úřad

Sokolovská 58/219, Praha 9

poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

tel.: +420 224 004 564

mob.: +420 773 607 980

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]