Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Vyrozumění o prodloužení lhůty
PID dokumenu: UOHSX009IISL
Datum podání: 22.3.2017

Aktuálně řeší referent: Šilhánková Ivana Mgr.

Šilhánková Ivana, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Havlík - poskytnutí informace
PID dokumenu: UOHSX009LAK6
Datum podání: 3.4.2017

Aktuálně řeší referent: Šilhánková Ivana Mgr.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Havlík - poskytnutí informace
PID dokumenu: UOHSX009LAK6
Datum podání: 3.4.2017

Aktuálně řeší referent: Šilhánková Ivana Mgr.

David Havlík

Povinný subjekt: Šilhánková Ivana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaše zpráva neobsahuje přílohu

Prosím o nápravu

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vaše zpráva neobsahuje přílohu

Prosím o nápravu

S přátelským pozdravem,

David Havlík

ePodatelna ÚOHS, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.4.2017 19:16:32 v obsahu zprávy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 5.4.2017 19:16:32 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ...

Vaše podání ze dne: 5.4.2017 19:16:32 v obsahu zprávy: Re: Žádost o informace podle...

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: UOHSX009M5P3
Datum zaevidování: 6.4.2017 07:06:12
Váš osobní přístupový kód: UOHSSE02LZK5
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, foi+request-6553-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Švestková Jitka Ing.

...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

2 přílohy

Zasíláme Vám dokument:

Věc: Havlík - poskytnutí informace
PID dokumenu: UOHSX009LAK6
Datum podání: 3.4.2017

Aktuálně řeší referent: Šilhánková Ivana Mgr.

Šilhánková Ivana, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Vážený pane Havlíku,

dovoluji si Vás informovat, že z důvodu technického pochybení se nepodařilo při odeslání dopisu zahrnout přílohu. V průběhu dnešního dopoledne Vám bylo opakovaně zasláno vyrozumění ze dne 3. 4. 2017 a chybějící příloha.

Přijměte, prosím, omluvu za tuto nesrovnalost.

S pozdravem

Mgr. Ivana Šilhánková
Odbor legislativně-právní
Referent - právník

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, Czech Republic
T +420 542 167 781
F +420 542 167 112
[emailová adresa]
www.uohs.cz

ukázat citované pasáže