David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

ginisep, Zlínský kraj

0 *H
010
 `He

ginisep, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.3.2017 12:41:22 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.3.2017 12:41:22 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 8.3.2017 15:05:19

Vaše podání ze dne: 8.3.2017 12:41:22 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dot...
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00C8FZR
Datum zaevidování: 8.3.2017 12:41:22
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, foi+request-6549-...

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

Hermanová Marie, Zlínský kraj

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze zasílám požadované informace.

 

Ing. Marie Hermanová
vedoucí kontrolního oddělení

Oddělení kontrolní
Odbor interního auditu a kontroly
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 210
[1]http://www.kr-zlinsky.cz

 

References

Visible links
1. http://www.kr-zlinsky.cz/