Zprávy o výsledcích finančních kontrol

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jako součástsérie poslané 53 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

posta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Vážený pane, vážená paní,
Vaše zpráva byla zaevidována v centrální poště Kanceláře PSP ČR

Děkujeme, že při dalším případném písemném styku ve stejné záležitosti
budete uvádět výše uvedené čj. PS2017/002925, pod kterým byla přidělena ke
zpracování příslušným útvarům.

                 podatelna Kanceláře PSP ČR

Dear sir,
Your message was received by the Office of the Chamber of Deputies of  the
Parliament of the Czech Republic

Please, use the above reference number in further correspondence
(concernig the same matter).

the Office of the Chamber of Deputies of  the Parliament of the Czech
Republic

Informace pro všechny,

1 příloha

--přeposíláme odpověď od PS ČR--Tým IPV

Od: Galina Veselá

13/3/2017

Věc:  Odpověď na dotaz podle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane Havlíku,

Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obdržela dne 8.
března 2016 Vaši žádost  podanou podle zákona o svobodném přístupu k
informacím ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte  zaslání  kopie
zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě.  
V příloze Vám zasíláme Přílohu č. 1a  k vyhlášce č. 416/2004, kterou se
provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

G. Veselá
za samostatné oddělení styku s veřejností

Galina Veselá, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1 příloha

Věc:  Odpověď na dotaz podle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane Havlíku,

Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky obdržela dne 8.
března 2016 Vaši žádost  podanou podle zákona o svobodném přístupu k
informacím ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte  zaslání  kopie
zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě.  
V příloze Vám zasíláme Přílohu č. 1a  k vyhlášce č. 416/2004, kterou se
provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

G. Veselá
za samostatné oddělení styku s veřejností