David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Řezníček Jan Ing., Pardubický kraj

1 příloha

Dobrý den, vážený pane.
K elektronické žádosti ze dne 8.3.2017 zasílám v příloze jako odpověď kopii přílohy č. 1, část II., tabulku č. 1, která je součástí roční zprávy Pardubického kraje o výsledcích finančních kontrol za rok 2016.

S pozdravem
Jan Řezníček
vedoucí oddělení interního auditu
Krajský úřad Pardubického kraje
[emailová adresa]

ukázat citované pasáže