Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum doručení / Delivery date: 29.7.2016 7:04:35
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol
ID Podání / Submission ID: 24956

Zpráva vytvořena / This message created: 29.7.2016 7:04:37

Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude co nejdříve zpracováno a výsledek zpracování zaslán.

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Dobrý den, oznamuje Vám, že vaše podání ze dne 29.7.2016 7:04:35
BYLO přijato podatelnou naší organizace MINISTERSTVO OBRANY
Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude zpracováno a odpověď Vám bude zaslána v zákonné lhůtě.

Podání zpracoval Radka Štíchová

V Praze dne 29.7.2016
Instituce [Ministerstvo obrany vyžaduje e-mail]

Vaše identifikace:
ID podání: 24956
Havlík, Havlík David

EPodatelna Ministerstvo obrany České republiky, Ministerstvo obrany

1 příloha

Dobrý den, oznamuje Vám, že vaše podání ze dne 29.7.2016 7:04:35
BYLO přijato podatelnou naší organizace MINISTERSTVO OBRANY
Toto je pouze informativní E-mail, neodpovídejte prosím. Vaše podání bude zpracováno a odpověď Vám bude zaslána v zákonné lhůtě.

Podání zpracoval Radka Štíchová

V Praze dne 29.7.2016
Instituce [Ministerstvo obrany vyžaduje e-mail]

Vaše identifikace:
ID podání: 24956