David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích
finančních kontrol" s evidenčním číslem
d5ca2bda-d3f5-40be-9e4c-8d2fee7ee23f a s běžným číslem 11469/2017 bylo
doručeno dne 08.03.2017 12:41:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

 

                k Vaší žádosti ze dne 8. 3. 2017 Vám v příloze zasíláme
přílohu č. 1, část II., tabulku č. 1 k Roční zprávě o finanční kontrole
v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR za rok 2016. Tato příloha
poskytuje přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánů
veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci
nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán
trestný čin. Jelikož v roce 2016 nebylo z resortu zdejšího ministerstva
hlášeno žádné takové zjištění, vykazuje zmíněná tabulka nulové hodnoty.

                S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/