Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 8. 3. 2017 12:43:41, zaregistrováno bylo dne: 8. 3. 2017 12:55:40 pod číslem jednacím: MPSV-2017/54496.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 přílohy

číslo jednací MPSV-2017/54496-161/1