David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
 `He

Leixner Miroslav, Ministerstvo kultury

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze posílám požadovanou kopii Přílohy č. 1a, část II., tabulka č. 1
k vyhlášce č. 416/2004 Sb. V roce 2016 nebylo podáno žádné oznámení
státnímu zástupci nebo policejním orgánům o skutečnosti nasvědčující tomu,
že byl v rezortu MK spáchán trestný čin. Pro informaci uvádím, že Příloha
č. 1a, část II. má tabulky č. 1 – 4 a podpisová doložka ministra kultury
k části II. je až pod tabulkou č. 4. Ministr kultury podepsal Roční zprávu
za rok 2016, a tedy i předmětnou tabulku, dne 20. února 2017. Po té byla
Zpráva vložena do informačního systému FKVS Ministerstva financí.

S pozdravem

 

RNDr. Miroslav Leixner

ředitel odboru

Ministerstvo kultury

odbor interního auditu a kontroly

T        +420 257 085 376

M       +420 725 741 383

E        [1][emailová adresa]    

W       [2]www.mkcr.cz

A        kancelář (office)      Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mkcr.cz/