Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 28.7.2016 17:43:51
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 28.7.2016 17:43:51
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

David Havlík

 

Naše č.j. 345/2016-072-Z106/5                   email:
[1][FOI #5670 e-mail] ??

 

Věc: Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, obdrželo dne 28. 7. 2016 Vaši
žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),
která byla podána prostřednictvím webu [2]www.infoprovsechny.cz.

 

Ve své žádosti, zaregistrované podatelnou Ministerstva dopravy pod č.p.
40316/2016-MD-CKDP, požadujete poskytnutí informace – cit.:

 

„….žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol
vytvořených podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě k datu podání této žádosti…“

 

Na základě podkladů od Odboru auditu, kontroly a dozoru Vám v příloze
poskytujeme zprávy o výsledcích finančních kontrol za roky 2002 až 2015
tak, jak byly v jednotlivých letech vloženy do Informačního systému
finanční kontroly ve veřejné správě. V samostatných souborech naleznete
textovou část zprávy a tabulkovou přílohu za jednotlivé roky. V textové
zprávě za rok 2015 jsou v souladu dle § 4 písm. a) a písm. e), zák.
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, anonymizovány osobní údaje (vlastnoruční
podpisy). Anonymizace se netýká věcného obsahu dokumentů a údajů, které
požadujete, jejím cílem je pouze ochrana osobních údajů (znečitelnění
podpisových vzorů).

 

S pozdravem,

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]logo
Vyřizuje Dominika Klevetová
[4][emailová adresa]
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[7]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [8]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5670 e-mail] ??
2. http://www.infoprovsechny.cz/
3. http://www.mdcr.cz/
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...