Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Eiseltová Lenka, Karlovarský kraj

 

Vážený pane,

 

dne 8. března 2017 obdržel Krajský úřadu Karlovarského kraje elektronicky
Vaší žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, ve které
jste žádal o kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č.
416/2004 Sb. Pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních
kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě.

 

Na základě žádosti Vám sdělujeme, že Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1
k vyhlášce č. 416/2004 Sb., nebyla součástí aktuální Zprávy o výsledcích
finančních kontrol za rok 2016 Karlovarského kraje vytvořené podle § 22
Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, protože byla prázdná, bez údajů.

V roce 2016 nebyly zjištěny finanční kontrolou, Karlovarským krajem,
závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 písm. a) a b) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, kdy by bylo
provedeno oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům, případně
neoprávněné použití, zadržení, ztráty nebo poškození finančních prostředků
v hodnotě přesahující 300 000 Kč včetně informace Ministerstvu financí o
těchto skutečnostech.

 

S pozdravem

 

Lenka Eiseltová

oddělení právní
odbor legislativní a právní a

krajský živnostenský úřad

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel: 354 222 558
e-mail: [1][emailová adresa]
[2]www.kr-karlovarsky.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.kr-karlovarsky.cz/