David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 8.3.2017 12:41:14 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 8.3.2017 12:41:14 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 8.3.2017 13:31:21
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 8.3.2017 12:41:14 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP61D4K6
Datum a čas zaevidování: 8.3.2017 13:15:56
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 3/2410, 41501 Teplice, [FOI #6513 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Víchová Hana (MHMP, OKC), Hlavní město Praha

3 přílohy

Vazeny pane,

 

v příloze zasíláme vyjadreni k Vasemu podani ze dne 8.3. 2017.

S pozdravem

 

Hana Víchová

sekretářka

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor kontrolních činností

Oddělení sekretariátu

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 002 342

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/