Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He

podatelna, Liberecký kraj

0 *H
010
`He

Liberecký kraj

28 příloh

------------------------------------------------
PID : KULBX00DMHUN
Značka : KULK 66376/2016
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - 101-Právní oddělení
Věc : Odpověď na žádost o informace
Věc podrobně : Odpověď na žádost o informace
Datum podání : 11.8.2016