Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Kuglerova Beatrix,

2 přílohy

Vážený pane Havlíku,

dne 8. 3. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V obsahu Vaší žádosti žádáte o předložení „kopie Přílohy č. 1, část II, tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.,“ pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) výše citovaného zákona Vám požadovanou kopii tabulky aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 Akademie věd České republiky zasíláme přílohou.

S pozdravem

JUDr. Beatrix Kuglerová, LL. M.
právník

Správní odbor
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1
[emailová adresa]
T: 221 403 589

ukázat citované pasáže