Zprávy o výsledcích finančních kontrol

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Státní zemědělský intervenční fond jako součástsérie poslané 94 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Kletečková Iveta, Státní zemědělský intervenční fond

Dobrý den, pane Havlíku,

obracím se na Vás s prosbou o zaslání potvrzení, že Vám byla doručena
odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, o svobodném přístupu k informacím. Odpověď včetně požadované
přílohy Vám byla odeslána do Vaší e-mailové schránky dne 8.3.2017 pod
číslem jednacím SZIF/2017/0186291. Potvrzení zašlete jen odpovědí na tento
email.

 

Mnohokrát děkuji a přeji hezký den.

 

Iveta Kletečková  

Útvar ředitele Fondu                              

referent Kanceláře ředitele Fondu       

 

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00

T: +420 222 871 512

M: +420 724 338 475   

E: [1][emailová adresa]

________________________________

 

Prohlášení:

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně
adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným
adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné
použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č.
40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.

Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým
přenosem.    

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

David Havlík

Povinný subjekt: Kletečková Iveta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Potvrzuji přijetí zprávy SZIF/2017/0186291

S pozdravem,

David Havlík