Zprávy o výsledcích finančních kontrol

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Státní fond životního prostředí České republiky jako součástsérie poslané 94 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

OPZP dotazy, Státní fond životního prostředí České republiky

Dobrý den, pane Havlíku,

Vaši zprávu jsme v pořádku přijali a hned včerejšího dne předali k vyřízení kompetentnímu pracovišti Fondu. Vyčkejte tedy nyní reakce od Odboru právního, který se dotazy podanými podle Zákona 106/1999 Sb. v rámci SFŽP ČR zabývá.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Jana Tlustá

Ing. Jana Tlustá
vedoucí oddělení
Odbor metodický
Call centrum

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4
tel.: +420 267 994 425, gsm: +420 725 852 095
[emailová adresa] | www.sfzp.cz

Bezplatná informační linka 800 260 500

ukázat citované pasáže

Státní fond životního prostředí, Státní fond životního prostředí České republiky

2 přílohy

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

tel.: 267 994 300