Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Vesselinova Neli, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond

1 příloha

Vážený dotazovateli,

 

v příloze najdete reakci na Váš dotaz ke zprávě o výsledcích finančních
kontrol ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

 

Přeji pěkný den

 

 

Bc. Neli Vesselinova
vedoucí sekretariátu předsedy představenstva

tajemnice představenstva a dozorčí rady

tisková mluvčí

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
(PGRLF, a.s.)
Za Poříčskou bránou 6
186 00 Praha 8 - Karlín

Telefon:   225 989 422
Mobil:      608 535 421
E-mail:     [1][emailová adresa]
                [2]www.pgrlf.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.pgrlf.cz/