Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIXP158O0V
Značka : KUJI 59777/2016
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontroly
Věc : Žádost o informace - výzva k upřesnění infoprovsechny
Věc podrobně : Žádost o informace - výzva k upřesnění infoprovsechny
Datum podání : 2.8.2016

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIXP158O0V
Značka : KUJI 59777/2016
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontroly
Věc : Žádost o informace - výzva k upřesnění infoprovsechny
Věc podrobně : Žádost o informace - výzva k upřesnění infoprovsechny
Datum podání : 2.8.2016

David Havlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě Vaší výzvy upřesňuji, že žádám informace za dobu od platnosti Zákona o finanční kontrole k datu podání této žádosti

S přátelským pozdravem,

David Havlík

posta, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 12.8.2016 06:24:47

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 11.8.2016 16:18:50 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP15ANAY
Datum zaevidování: 11.8.2016 16:18:50
Váš osobní přístupový kód: KUJISE06IVW0
Vaše evidenční údaje:
Havlík David, /,, [FOI #5667 e-mail] ??
Předmět:
obsahu zprávy: [[GFI2-SPAM-Header Checking]] - Re: GINIS - Spisová služba (oddělení...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP15ANAYKUJISE06IVW0"
na adresu [emailová adresa]

S pozdravem Bělková Jitka

Kraj Vysočina

16 příloh

------------------------------------------------
PID : KUJIP019FEWH
Značka : KUJI 65259/2016
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor kontroly
Věc : Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Věc podrobně : Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Datum podání : 24.8.2016