Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

Dobrý den, Váš e-mail byl zaevidován pod č.j. P09 011739/2017 a předán k vyřízení na OOS - žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
S pozdravem

Eva Kameníková
podatelna
Oddělení spisové služby
Odbor vnitřní správy
Telefon: 283 091 123
Email: mailto:[emailová adresa]

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
http://www.praha9.cz
____________________________________________________________________________________________

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

ukázat citované pasáže

Sobotková Lenka (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

 

Dobrý den,

sděluji Vám, že jsme zaevidovali Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne
22. 2. 2017, podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. ZPI 33/2017.  O vyřízení Vás
budeme informovat v zákonné lhůtě do 9. 3. 2017.

S pozdravem

 

 

 

 

[1]Mestská část Praha 9

Lenka Sobotková
stížnosti, petice, evidence přestupků, administrativa
oddělení
Oddělení správní
Odbor občansko správní
Telefon:  283 091 353
Email: [2][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[3]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. http://www.praha9.cz/
2. Click to send email to Sobotková Lenka (ÚMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha9.cz/

Šíba Jan Ing. (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

2 přílohy

Vážený pane Havlíku

V příloze Vám zasílám naskenovanou kopii výpisu kontrolních zjištění. Jak
z ní vyplývá, nebyly zjištěny žádné skutečnosti, vyplývající z Vašeho
dotazu ohledně vyhlášky 416/2004 Sb.

S pozdravem

 

[1]Mestská část Praha 9

Ing. Jan Šíba
vedoucí odboru

Odbor ekonomický
Telefon:  283 091 219
Email: [2][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[3]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. http://www.praha9.cz/
2. Click to send email to Šíba Jan Ing. (ÚMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha9.cz/