Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Eiseltová Lenka, Karlovarský kraj

Vážený pane,

 

dne 28. 7. 2016 obdržel Karlovarský kraj prostřednictvím elektronické
podatelny Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Karlovarský kraj jako povinný
subjekt žádáte o poskytnutí kopií všech ročních zpráv o výsledcích
finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě, a to k datu podání této žádosti.

 

Veškeré informace o které jste žádal, jsou k dispozici na níže uvedeném
odkazu:

[1]http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/...

 

S pozdravem

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel: 354 222 558
e-mail: [2][emailová adresa]
[3]www.kr-karlovarsky.cz

 

References

Visible links
1. http://www.kr-karlovarsky.cz/samosprava/...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.kr-karlovarsky.cz/