Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městská část Praha 20

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Městská část Praha 20 - úřad městské části
Jívanská 647
193 00, Praha 9
tel.: +420 271 071 611
fax: +420 281 920 093
e-mail: Instituce [MČ Praha 20 - Horní Počernice vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky podepsaná)
e-mail: Instituce [MČ Praha 20 - Horní Počernice vyžaduje e-mail] (pro ostatní podání)
web: www.pocernice.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 10240 bytů.

Charvátová Eva, Městská část Praha 20

1 příloha

Naše značka:                            
Vyřizuje:                                                  V Praze dne

[1]MCP20 003366/2017/IA/Char.      [2]Eva
Charvátová                                       [3]28.02.2017

                                                

Věc:  Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Vážený pane,

 

dne 22. 2. 2017 byla Úřadu městské části Praha 20 doručena Vaše žádost o
informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
kde žádáte o zaslání kopie  Přílohy č.1, část II., tabulka č. 1, která je
součástí

Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016
vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

Na základě Vaší žádosti přikládám výše uvedenou přílohu a sděluji, že 
v roce 2016 nebyla při kontrolách učiněna taková zjištění, na jehož
základě kontrolní orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům
skutečnosti

nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.

S pozdravem

 

 

Eva Charvátová

Interní audit

Městská část Praha 20

Úřad m.č. Praha 20

Jívanská 647/10

193 00 Praha 9

Tel. 271 071 609

e-mail: [4][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. espis_objektsps/evidencni_cislo
file:///C:\Users\Lukáš\Documents\Pracovní\Horní%20Počernice\ESPIS\šablony\
2. jmeno-espis_pracovnik/full_name
file:///C:\Users\Lukáš\Documents\Pracovní\Horní%20Počernice\ESPIS\šablony\
3. espis_objektsps/zalozeno_datum/datum
file:///C:\Users\Lukáš\Documents\Pracovní\Horní%20Počernice\ESPIS\šablony\
4. mailto:[emailová adresa]