Zprávy o výsledcích finančních kontrol

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě k datu podání této žádosti. Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Kancelář veřejného ochránce práv

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.7.2016 17:40:46 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.7.2016 17:40:46 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------


Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv přijala a zaevidovala Vaše podání s těmito
základními údaji:

Datum podání: 28.7.2016 17:40:46
Předmět obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Datum zaevidování: 29.7.2016 08:27:20
Vaše evidenční údaje: Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice, [FOI #5665 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv.

Svoboda Josef Ing., Kancelář veřejného ochránce práv

2 přílohy

Vážený pane Havlíku,

v návaznosti na Vámi podanou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 29.
7. 2016, na Kancelář veřejného ochránce práv, si Vás dovoluji požádat o
poskytnutí telefonického kontaktu na Vás, abychom si vzájemně upřesnili
rozsah požadovaných informací.

Předem děkuji za vstřícnost i brzkou reakci.

 

S pozdravem

Svoboda

 

Ing. Josef Svoboda

vedoucí odboru vnitřní správy

 

Kancelář veřejného ochránce práv

Údolní 39, 602 00 Brno

+420 542 542 444

+420 602 722 111

[1][emailová adresa]

[2]www.ochrance.cz | [3]Facebook | [4]Twitter

 

[5]kancelář_logo_mail

 

Tento e-mail může obsahovat důvěrné informace chráněné zákonem. Pokud
nejste oprávněným příjemcem, oznamte to prosím odesílateli a pak e-mail
smažte. Jakékoliv neoprávněné kopírování, zveřejnění nebo šíření je přísně
zakázáno. 

This e-mail may contain confidential/legal privileged information. If you
are not the intended recipient, please notify the sender immediately and
delete this e-mail. Any unauthorized copy, disclosure or distribution is
strictly forbidden.

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.ochrance.cz/
3. https://www.facebook.com/verejny.ochranc...
4. https://twitter.com/ochranceprav

Kancelář veřejného ochránce práv

12 příloh

Vážená paní/Vážený pane,
Kancelář veřejného ochránce práv Vám v příloze zasílá dokument s připojeným
elektronickým podpisem, vedený pod spisovou značkou: @(ssl_spzn)@

S pozdravem Kancelář veřejného ochránce práv