Zpráva za rok 2014 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Zpráva za rok 2014 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva pro jednání Vlády ČR dne 3.6.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zpráva za rok 2014 o
stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému
soudu pro lidská práva" s evidenčním číslem
28ee30bd-9f97-4b4a-ab35-04fb97d696be a s běžným číslem 23541/2015 bylo
doručeno dne 04.06.2015 13:15:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti ze dne 4. 6. 2015 Vám v příloze zasíláme zprávu za rok 2014
o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému
soudu pro lidská práva. Tato zpráva byla dnes publikována rovněž na
webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR na adrese
[1]http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms....,
kde jsou k dispozici rovněž starší zprávy téhož druhu.

S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [2][email address]

[3]www.justice.cz

References

Visible links
1. http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms....
2. mailto:[email address]
3. http://www.justice.cz/