Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Zpráva za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 pro jednání Vlády ČR dne 13.července 2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Úřad vlády České republiky

18 příloh