Zpráva z šetření úřadu OLAF ve věci Čapího hnízda

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám sdělení, jaké konkrétní informace jste obdrželi ze závěrečné zprávy z šetření úřadu OLAF ve věci Čapího hnízda od Ministerstva financí ČR Informaci žádám nejlépe ve formě kopie zmiňované závěrečné zprávy z šetření úřadu OLAF ve věci Čapího hnízda, kterou Ministerstvo financí ČR obdrželo ve středu 27.12.2017.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
28.12.2017 10:29:58
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 7097/2017
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo Vaše
podání, označené jako žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), kterým jste požádal sdělení, jaké informace ministerstvo obdrželo
ze závěrečné zprávy šetření úřadu OLAF ve věci Čapího hnízda od
Ministerstva financí ČR. Informace byla požadována ve formě kopie
zmiňované závěrečné zprávy.

 

Na základě Vaší žádosti a v návaznosti na rozhodnutí ministerstva ze dne
11. 1. 2018 č. j. MMR 54894/2017 – 15 Vám ministerstvo jako povinný
subjekt sděluje, že část Vámi požadovaných informací je zveřejněna na
oficiálních internetových stránkách Ministerstva financí ČR. Jedná se
konkrétně o doporučení k přijetí dalších kroků v návaznosti na vyšetřování
Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), které je součástí
Závěrečné zprávy OLAF ve věci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095
„Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo“ pod označením Case No
OF/2015/1348/B4, shrnující závěry, ke kterým OLAF ve svém vyšetřování
dospěl. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 InfZ Vám proto sdělujeme odkaz
na internetové stránky, kde naleznete zveřejněné informace:

[1]http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-z...

 

O neposkytnutí zbývajících částí požadovaného dokumentu ministerstvo
vydalo samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které Vám bylo
zasláno na Vámi uvedenou adresu trvalého bydliště.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

ministerský rada

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[2]e-mail:[emailová adresa]

[3]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-z...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.mmr.cz/