ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, tzn.minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 733/2017 ze dne 6. 3. 2017

Žádost o informace podle dotazu - Zpráva o výsledcích finančních kontrol

 

Pane, paní,

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Vámi požadovaná tabulka není
součástí naší roční zprávy o výsledcích finančních kontrol, protože město
Kouřim zpracovává zprávu ve zkráceném rozsahu v souladu vyhláškou č.
416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 

Na základě výše zmíněné skutečnosti Vám sdělujeme, že ve smyslu § 22 odst.
6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) nebylo žádné závažné
zjištění.

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing. Josef Klouda

tajemník