Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo zemědělství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014 pro jednání Vlády ČR dne 13.července 2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2014, zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([email address]) byla jejím poštovním systémem dne 7/21/2015 10:24:48 AM
přijata a pod číslem 2015072110244870485 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [email address]

Ministerstvo zemědělství

7 příloh

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 40902/2015-MZE-16222