Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Zprávy o sociálně patologických dopadech hazardních her v ČR č.j. 1033/14

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Úřad vlády České republiky

5 příloh