„Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016", kterou vypracovalo ministerstvo vnitra ČR.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto dokumentu včetně všech jeho případných příloh, případně mi postačuje byť i jen odkaz k jeho stažení:

„Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016", kterou vypracovalo ministerstvo vnitra ČR, a kterou dne 22.5.2017 projednala a schválila vláda.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Posta, Úřad vlády České republiky

2 přílohy

Vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám.

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 15234p-17.pdf)(See attached file: Příloha č. 1 -
Materiál čj. 519-17.zip)