Zpráva o prošetření postupu příslušných orgánů ve věci tragické události ve Žďáru nad Sázavou

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Zprávy o prošetření postupu příslušných orgánů ve věci tragické události ve Žďáru nad Sázavou a navrhovaná opatření pro Vládu ČR

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o prošetření
postupu příslušných orgánů ve věci tragické události ve Žďáru nad Sázavou"
s evidenčním číslem 09ef7ab3-7042-4498-9299-c682577e5853 a s běžným číslem
45881/2014 bylo doručeno dne 11.12.2014 17:33:13.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

  • Attachment

    Zpr va Ministerstva spravedlnosti R o pro et en postupu p slu n ch org n ve v ci tragir.docx

    51K Download View as HTML

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti ze dne 11. 12. 2014 Vám v příloze zasíláme kopii požadované
zprávy Ministerstva spravedlnosti ČR o prošetření postupu příslušných
orgánů ve věci tragické události ve Žďáru nad Sázavou.

S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

odbor tiskový

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [1][email address]

[2]www.justice.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.justice.cz/