Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Zprávy o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy, kterou ministr dopravy předložil Vládě ČR pod č.j. 1017/14.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 15.9.2014 17:41:37
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 15.9.2014 17:41:37
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

2 přílohy

ČJ: 269/2014-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď na žádost podle Z106 o zaslání zprávy o otevírání
železničního trhu
 

Vážený žadateli,

 

obrátil jste se na nás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). V této
žádosti jste požádal o poskytnutí těchto informací:

 

„Kopii Zprávy o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě
cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy,
kterou ministr dopravy předložil Vládě ČR pod č.j. 1017/14.“

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaši žádost , kterou podatelna
Ministerstva dopravy ČR převzala dne 16. září 2014 a zaevidovala ji pod č.
p. 45524/2014-MD-CKDP. Na základě podkladů poskytnutých Odborem  veřejné
dopravy Vám v příloze zasíláme požadovanou zprávu.

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Ivan Rašťák

samostatné oddělení tiskové

vedoucí