Zpráva o plnění úkolů prevence kriminality v ČR

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014 pro jednání Vlády ČR dne 15.4.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 16.4.2015 07:45:59 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o plnění úkolů prevence kriminality v ČR elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 16.4.2015 07:45:59 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 16.4.2015 08:25:11
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX02DZ6N0.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ivana Dostálová, Ministerstvo vnitra

3 přílohy

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti zasíláme v příloze Zprávu o plnění úkolů
vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2012 až 2015 za
rok 2014.

S pozdravem

Ivana Dostálová

 

PhDr. Ivana Dostálová
odbor prevence kriminality
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7 - Letná
 
Tel.: 974 832 074
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

David Havlík

Povinný subjekt: Ivana Dostálová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vaše zpráva neobsahuje avizovanou přílohu

Prosím o opětovné zaslání

S pozdravem,

David Havlík

Ivana Dostálová, Ministerstvo vnitra

14 příloh

Vážený pane,
zasílám znovu požadovanou Zprávu.
I.Dostálová

 
PhDr. Ivana Dostálová
odbor prevence kriminality
Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7 - Letná
 
Tel.: 974 832 074
E-mail: [1][email address]
>>> David Havlík<[FOI #4100 e-mail] ??> 22.4.2015
14:11 >>>
Povinný subjekt: Ivana Dostálová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vaše zpráva neobsahuje avizovanou přílohu

Prosím o opětovné zaslání

S pozdravem,

David Havlík

ukázat citované pasáže