Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie Zpráv o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 za rok 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 5. 1. 2017 9:54:42, zaregistrováno bylo dne: 5. 1. 2017 10:18:28 pod číslem jednacím: MPSV-2017/3716.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.