Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 za rok 2014

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020 za rok 2014 pro jednání Vlády ČR dne 24.6.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014 2020 za rok 2014"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 30.6.2015 16:56:01, zaregistrováno bylo dne: 30.6.2015 17:06:21 pod číslem jednacím: 2015/38827.

Jentschke Stőcklová Zuzana Mgr. (MPSV), Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 přílohy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 přílohy