Zpráva o plnění doporučení Skupiny států proti korupci

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Třetí průběžná zpráva o plnění doporučení Skupiny států proti korupci (GRECO) včetně předkládací a důvodové zprávy pro jednání Vlády ČR dne 21.března 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o plnění
doporučení Skupiny států proti korupci" s evidenčním číslem
9ba1fa9a-4938-4631-86cd-4ecdd3632957 a s běžným číslem 15708/2016 bylo
doručeno dne 24.03.2016 10:48:39.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

3 přílohy

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti ze dne 24. 3. 2016 Vám v příloze zasílám požadované
dokumenty, tj. Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení České republiky
a předkládací zprávu k Třetí průběžné zprávě o plnění doporučení Skupiny
států proti korupci (GRECO). Důvodová zpráva se k tomuto materiálu
nezpracovávala. Dále doplňuji, že všechny zprávy GRECO týkající se České
republiky i dalších členských zemí GRECO jsou dostupné na webových
stránkách Rady Evropy
[1]http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/gre....

S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [2][email address]

[3]www.justice.cz

[4]logo_V4_rgb_malé (2)

References

Visible links
1. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/gre...
2. mailto:[email address]
3. http://www.justice.cz/