Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014 pro jednání Vlády ČR dne 13.5.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
17.05.2015 19:43:04
MsgId: [email address]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 2787/2015
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 17.5.2015 19:43:04, zaregistrováno bylo dne: 18.5.2015 7:55:41 pod číslem jednacím: 2015/18497.

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

5 příloh

Vážený pane,

 

ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o
informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádal kopii materiálu
„Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014 pro
jednání Vlády ČR dne 13.5.2015“.

 

Požadované dokumenty Vám zasíláme v přílohách.

 

V současnosti je samotná Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné
správy za rok 2014 veřejné přístupná na Portálu veřejných zakázek a
koncesí
[1]http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-sy....

 

S pozdravem

 

Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[2]e-mail:[email address]

[3]www.mmr.cz

 

References

Visible links
1. http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-sy...
2. mailto:[email address]
3. http://www.mmr.cz/