Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomu- nikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2015

Dotaz byl úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2015 pro jednání Vlády ČR dne 12.10.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Posta, Úřad vlády České republiky

9 příloh

Vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám.

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 18921p-16.pdf)(See attached file:
Příloha_1_Průvodní_dopis.pdf)(See attached file:
Příloha_2_Obálka_pro_jednání_vlády.pdf)(See attached file:
Příloha_3_Předkládací_zpráva.pdf)(See attached file:
Příloha_4_Materiál_1.pdf)(See attached file: Příloha_5_Materiál_2.pdf)(See
attached file: Příloha_6_Vypořádání_připomínek.pdf)(See attached file:
Příloha_7_Návrh_tiskové_zprávy.pdf)(See attached file:
Příloha_8_Usnesení_vlády.pdf)