Zpráva o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo průmyslu a obchodu měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopie Zpráv o čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod vzniklých bývalou hornickou a hutnickou činností pro Vládu ČR za rok 2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 5.1.2017 10:05:21
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o čerpání fina...
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C0WXCSC

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 přílohy

Vaše podání ze dne / Your submission: 5.1.2017 10:05:21

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as f...

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 2125/2017
Datum zaevidování / Submission date: 5.1.2017 10:09:55
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]