Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2015

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Zpráva Nejvyššího státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2015 pro jednání Vlády ČR dne 20.07.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Zpráva Nejvyššího
státního zastupitelství o činnosti státního zastupitelství za rok 2015" s
evidenčním číslem f51c8946-8faa-4c88-b1fb-3effd56531ff a s běžným číslem
35385/2016 bylo doručeno dne 22.07.2016 18:08:49.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Rozsypal Jaroslav Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

4 přílohy

Vážený pane,

 

k Vaší žádosti ze dne 22. 7. 2016 Vám v příloze zasíláme požadované
dokumenty týkající se zprávy nejvyššího státního zástupce o činnosti
státního zastupitelství za rok 2015, kterou vzala Vláda ČR na vědomí na
svém jednání dne 20. 7. 2016. Součástí projednávaného materiálu byla též
předkládací a tisková zpráva. Celá zpráva je pak uveřejněna na webových
stránkách Nejvyššího státního zastupitelství na adrese
[1]http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-c....
Dále je vhodné doplnit, že ministr spravedlnosti zprávu pouze předkládá
vládě, avšak na jejím obsahu nemůže nic měnit.

S pozdravem

 

Mgr. Jaroslav Rozsypal

vedoucí oddělení styku s veřejností

(agenda svobodného přístupu k informacím)

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 415

e-mail:  [2][emailová adresa]

[3]www.justice.cz

References

Visible links
1. http://www.nsz.cz/index.php/cs/udaje-o-c...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.justice.cz/