LENKA LYALIKOFF

Povinný subjekt: Obec Korolupy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vzhledem k tomu, že se paní starostka snažila vyhnout odpovědi a neopravila kontakt na el. adresu podatelny, zasílám žádost znovu.

Věc: Žádosti o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Tímto Vám sdělujeme, že vaše žádosti zaslané na emailovou adresu obce Korolupy nesplňují podmínky
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jelikož nebyly zaslány na el. podatelnu
úřadu.

Od: LENKA LYALIKOFF

22/5/2013

Povinný subjekt: Obec Korolupy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážená paní, Malcová,

žádám o kopie všech dosavadních zápisů ze zasedání ZO Korolupy a to
počínaje (podle číslování uveřejněného na obecním webu) č. 2012/4,
kdy jste přestala z neuvedeného a občanům neznámého důvodu zápisy
zveřejňovat.

S přátelským pozdravem,

Lenka Lyalikoff

LENKA LYALIKOFF

S přátelským pozdravem,

LENKA LYALIKOFF

Obec Korolupy

Vaše datová zpráva doručená na adresu podatelna?obec-korolupy.cz
Datová zpráva byla zařazena do zpracování elektronické podatelny.

Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Zápisy ze zasedání ZO Korolupy
Zařazeno dne: 03.06.2013 11:12:22
Číslo vaší písemnosti v evidenci úřadu (Podací deník): 221

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Falšování údajů a výroční zprávy:
http://hollylena.blogspot.co.at/2013/06/...

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Oznamuji OÚ Korolupy, že z technických důvodů není příjem odpovědí na můj privátní e-mail možný. Vyřízené žádosti prosím zasílejte přes server IPV, aby jsem se vyhnuli případným nedorozuměním. Informace, jak máte postupovat v případě nejasností, jsou uvedeny v nápovědě nebo kontaktujte IPV.

Lenka Lyalikoff

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

V pondeli 17. 06. 2013 jsem osobne navstivila OU Korolupy. Pani starostkaa Malcova mi odmitla umoznit okopirovat zapisy ze zasedani ZO. Pozadala jsem o nahlednuti do zapisu a chtela jsem si poridit fotokopie, pani Krenkova - urednice a pani Malcova mi tvrdily, ze si mohu vytvaret pouze vypisky a obe protestovaly proti ofocovani dokumentu. Samozrejme nebyly ani ochotne mi sve tvrzeni pravne dolozit. Protokol nebyl sepsan.

V zapisech jsem si overila, ze starostka uzavre zasedani a diskuze ci dalsi debaty nebo pozadavky obyvatel nejsou zamerne v zapisech uvadeny. Jeji chovani povazuji za vedomy zpusob falsovani prubehu verejneho zasedani a to za ucelem vytvorit lepsi pohled na praci zastupitelstva obce - potazmo uradu - bez pozadavku a problemu obyvatelstva obce.

Lenka Lyalikoff

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Jde o porušení Ústavy a zákonů, může jít o přestupek (§ 46) či trestný čin (§ 159, Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti), o útok na samosprávu
a porušení základních demokratických principů. Starosta by měl být odvolán.
• Mám právo vyžádat si i podklady, které dostávají členové zastupitelstva.

Lenka Lyalikoff

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Obec Korolupy
starostka Malcová
Obecní úřad KOROLUPY
Korolupy 69,
671 07, okres Znojmo
k rukám pana místostarosty J. Štykara a ostatních zastupitelů

Lenka Lyalikoff
Schelleingasse 13-15/6/14
1040 Wien A

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Dne 30/5/2013 jsem podala u povinného subjektu Obec Korolupy žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím./viz níže/ Obec Korolupy mi
v zákonné lhůtě neodpověděla. V pondělí 17.06. jsem osobně navštívila OÚ a hovořila s paní
starostkou. Ta mi odmítla zápisy ze zasedání okopírovat a odmítla informaci poskytnout na
zvolenou el. adresu, z které byla žádost podána. Tvrdila, že mi může zasílat vyřízenou žádost klidně do místa bydliště, kde se nyní nezdržuji a nebo do místa pobytu do ciziny – a to s tím, že si náklady za poštovné do ciziny pak pěkně uhradím. Do zápisů ze zasedání jsem směla jen nahlédnout a ze strany paní starostky i úřednice OÚ paní Křenkovou mi bylo bráněno pořídit si fotokopii. Obě tvrdily, že k tomu nemám právo.

Podotýkám, že obecně uznávaný výklad práva na informace v sobě zahrnuje i aspekt technického přístupu k poskytovaným informacím. Jinými slovy, komplikování vlastní realizace přístupu k informacím neopodstatněnými technickými barierami se považuje za samotné odepírání
informací (např. Doporučení R(81) Výbor ministrů Rady Evropy uvádí jako povinnost veřejných orgánů používat k poskytování informací efektivních prostředků). Je-li žádost o informace srozumitelná, konkrétní, vztahuje se k působnosti povinného subjektu a nespadá pod zákonná omezení práva na informace, musí být nejpozději do 15 dnů od
podání, případně upřesnění žádosti poskytnuta žadateli. Forma poskytnutí informace se řídí
především volbou žadatele. Formou žádosti ani návrhem formy odpovědi ze strany žadatele není
sice povinný subjekt vázán, jinou formu použije v případě zjevně nevhodně zvolené formy a může proto sám v rámci správního řízení využít formy vhodnější. Starostka Malcová nebere zřetel na vhodnější formu a její počínání hodnotím jako libovůli a bezdůvodné šikanování mé osoby. Systém
IPV mě sám upozorní, když instituce reaguje na moji žádost a také mi včas připomene uplynutí
zákonné lhůty. Na stránkách mi nabízí obecné rady jak postupovat ve složitějších případech,
například když mi instituce odmítne částečně či úplně poskytnout požadované informace. Tento systém upozorňování a hlídání zákonné lhůty je pro mě velkým ulehčením, zvláště v případě OÚ Korolupy, který se snaží neustále v legislativě hledat skuliny, kterými by své obcházení zákona zdůvodnil.

Pokud mi bylo zasláno vyřízení mé žádosti na adresu, kde jsem si nemohla v zákonné
lhůtě z předem povinnému subjektu oznámených důvodů zásilku nebo el. odpověď vyzvednout,
lhůta pro poskytnutí informací je v tomto případě lhůtou propadnou s vážnými procesními důsledky a zároveň s hmotněprávními prvky. Povinný subjekt si zde musí počínat zvlášť obezřetně. Ve lhůtě nestačí informace žadateli odeslat, nýbrž mu musí být doručeny, nebo mu musí být alespoň doručena doprovodná informace, že požadované informace jsou připraveny k převzetí. To vyplývá jednak z použité terminologie, když slovem "poskytne" se rozumí doručení do dispozice žadatele, jednak z ustanovení § 15 odst. 4 a § 16 odst. 1, která umožňují podat opravný prostředek okamžitě po marném uplynutí lhůty (blíže k tomu oddíl o opravných prostředcích).
Tento názor podporuje i výše citované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Marným uplynutím lhůty dochází ze zákona ke vzniku fikce rozhodnutí o odepření informací.

O vyřízení mé žádosti si přeji být vyrozuměna na el. adrese a taktéž na uvedené poštovní adrese:
lenka.lyalikoff@gmx.net

S pozdravem
Lenka Lyalikoff

http://www.infoprovsechny.cz/request/zpi...

30/5/2013
Povinný subjekt: Obec Korolupy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vzhledem k tomu, že se paní starostka snažila vyhnout odpovědi a neopravila kontakt na el. adresu podatelny,
zasílám žádost znovu.

Věc: Žádosti o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tímto Vám sdělujeme, že vaše žádosti zaslané na emailovou adresu obce Korolupy nesplňují podmínky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jelikož nebyly zaslány na
el. podatelnu úřadu.

Od: LENKA LYALIKOFF
22/5/2013
Povinný subjekt: Obec Korolupy
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Vážená paní, Malcová,
žádám o kopie všech dosavadních zápisů ze zasedání ZO Korolupy a to počínaje (podle číslování
uveřejněného na obecním webu) č. 2012/4, kdy jste přestala z neuvedeného a občanům neznámého důvodu
zápisy zveřejňovat.
S přátelským pozdravem,
Lenka Lyalikoff

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Obecní úřad Korolupy
Korolupy 69
671 07 Uherčice
Starosta obce Malcová
K rukám místostarosty pana J. Štykara

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno

Lenka Lyalikoff
Schelleingasse 13-15/6/14
1040 Wien A
lenka@lyalikoffgmx.net

Odvolání na vyřízení žádostí o informaci, popřípadě vyřízení již předem podaných stížností o nevyřízení žádosti o informaci - 251

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“)
může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14
odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční
nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti
vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší
odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním
informací.
(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-
li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d)
nebo § 14 odst. 7.
(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému
orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě
stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo
konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b)
nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí
být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu,
žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční
nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí
o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům
územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d)
přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům
územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti,
nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí
být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu,
zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí
informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.
(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla
předložena.
(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému
subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat.
Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze
v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední
správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.
(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve
smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Dne 20.6 – 24.6. byly přijaty mé stížnosti na postup vyřizování žádosti o informaci:
264 – finanční ohodnocení
263 – malé veřejné zakázky
255 – elektronická podatelna
235 – web obce
Obdržela jsem rozhodnutí:
1. Oznámení el. formou na podatelnu jsem obdržela
2. Odpověď Vám byla zaslána na el. adresu lenka.lyalikoff@gmx.net
3. Obec není povinná zasílat Vám korespondenci přes stránky IPV.

Bohužel musím konstatovat, že v době, kdy jsem informaci požadovala jsem měla technické problémy, které jsem starostce oznámila, přesto mi zaslala informace na adresu, která byla nefunkční. Podala jsem stížnosti na postup vyřízení žádosti. Stížnost byla vyřízena jako žádost o informaci s rozhodnutím viz výše.
Požadované informace mohly být zaslány ještě jednou, což se nestalo a já jsem se k požadované informaci stále nedostala. Viditelně zde nebyla celá záležitost vědomě postoupena nadřízenému orgánu. Požaduji vyřízení shora jmenovaných žádostí o informaci. Podotýkám, že jen pouhé konstatování, že informace byla poskytnuta mi nestačí. Požaduji také průkazné doložení, že jsem informaci obdržela.

Celý průběh žádostí o informaci lze vyčíst na serveru – Informace pro všechny.
http://www.infoprovsechny.cz/body/korolupy

Dále konstatuji, že s takovým přístupem veřejné správy jsem se setkala naposledy za vlády komunistické strany a v době nedodržování lidských práv. Celý případ jasně poukazuje na „šlendriánství“ze strany starostky obce a výsměch celé české legislativě. Požaduji zjednání nápravy.

Takový postup je protiprávní. Povinný subjekt uvedeným sdělením odmítl žádost. Jde de facto o rozhodnutí, které nemá řádné náležitosti. Ovšem je z něj patrné, kdo jej činí a vůči komu, v jaké věci, a že povinný subjekt posuzoval, zda informaci může poskytnout, a v této věci rozhodl.  Proto odmítnutí žádosti nemohlo být postupem podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, který předpokládá odložení žádosti. Skutečnost, že povinný subjekt informace nenašel, neznamená, že může odmítnout žádost. Např. rozsudek č. 44 Ca 179/2002 uvádí: 

citace:
Informací se míní to, co v okamžiku dotazu je, anebo má být, v úřadu k dispozici. Pokud úřad zjistí, že nemá informaci, kterou podle svých povinností stanovených právními předpisy má mít, je povinen ji okamžitě doplnit a poskytnout.

S pozdravem - Lenka Lyalikoff
Požaduji písemné rozhodnutí o vyřízení mého odvolání, popřípadě stížnosti

LENKA LYALIKOFF zanechal/a poznámku ()

Stížnost byla vyřízena takto:

330/2013 Olga Malcová 26.8.2013

Věc: Informace ve smyslu zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím (dále jen„InfZ“)

Ve smyslu zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám na Váš dotaz , sděluji následující:

Na Váš dotaz bylo odpovězeno dne 16.7.2013 pod č.j. 296.

Takže informaci nemám, nic jsem neobdržela, zápisy na webu obce nejsou, všechna korespondence z let 2011, 2012, 2013 do srpna byla z webu odstraněna a nebo nezveřejněna vůbec.