Povinný subjekt: Úřad městské části Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Moje otázka se týká rychlostních limitů na silnicích v obytných oblastech Prahy 6 a toho jak se radnice snaží dodržování těchto limitů prosazovat.

Mnoho ulic je nyní označeno jako zóny s omezenou rychlostí 40/30/20 km/h. Do některých, avšak ne do všech, byly naistalovány betonové nebo plastové zpomalovací pruhy, aby bylo opravdu zajištěno, že vozidla rychlost sníží.

Rád bych vědět, jaká jsou pravidla pro umísťování těchto překážek. Abych byl konkrétnější bych rád znal odpovědi na následující otázky:

1. Existuje na radnici směrnice či jiná pravidla, v níž je uvedeno, že do zóny s omezenou rychlostí patří zpomalovací pruhy? Pokud ano, byla stanovena časová lhůta, do kdy musí být po prvním dni od označení zóny s omezenou rychlostí retardér nainstalován?
2. V případě, že taková směrnice neexistuje, můžete mi prosím vysvětlit, jaká kritéria jsou uplatňována při rozhodování o tom, zda budou či nebudou retardéry v ulici s omezenou rychlostí zřízeny?

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Městská část Praha 6

2 přílohy

  • Attachment

    foi request 138 ce11a8d8 infoprovsechny.cz 29cc94fb74a8bb3dc3b71c1ea57be936.zip

    3K Download

  • Attachment

    smime.p7s

    3K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

---
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha6.cz

ÚMČ Praha 6
Čs. armady 23
160 52 Praha 6

Městská část Praha 6

Vážený pane Hunte,

směrnice týkající se zón s omezenou rychlostí na 30km/h existuje, byla
vydána v roce 2010 jako technické podmínky pro Navrhování zón 30 (TP 218).
TP byly schváleny Ministerstvem dopravy pod č.j. 42/2010-120-STSP/1 s
účinností od 15.1.2010. Jejich obsahem není žádná lhůta pro osazování
retardéru, resp. není zde zřízení této zóny instalací retardéru podmíněno.

S pozdravem

Jiří Hard

referent odboru dopravy a životního prostředí

ÚMČ Praha 6

----- Postoupil do Podatelna/OUPRAHA6 dne 26.11.2012 14:50 -----

Richard Hunt Komu dotaz dotazy vznesené
<[FOI #138 e-mail] ??> na instituci MČ Praha
6
26.11.2012 14:42 <Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]>
Kopie
Předmět Žádost o informace
podle dotaz - Zóny s
omezenou rychlostí

     Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
    svobodném přístupu k
    informacím.
   
    Povinný subjekt:
    Úřad městské části Praha 6
   
    Žadatel:
    [redacted]
   
    Žádám o následující informaci:
   
    Povinný subjekt: Úřad městské části Praha 6
   
    Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
    přístupu k informacím.
   
    Vážená paní, vážený pane,
   
    Moje otázka se týká rychlostních limitů na silnicích v obytných
    oblastech Prahy 6 a toho jak se radnice snaží dodržování těchto
    limitů prosazovat.
   
    Mnoho ulic je nyní označeno jako zóny s omezenou rychlostí 40/30/20
    km/h. Do některých, avšak ne do všech, byly naistalovány betonové
    nebo plastové zpomalovací pruhy, aby bylo opravdu zajištěno, že
    vozidla rychlost sníží.
   
    Rád bych vědět, jaká jsou pravidla pro umísťování těchto překážek.
    Abych byl konkrétnější bych rád znal odpovědi na následující
    otázky:
   
    1. Existuje na radnici směrnice či jiná pravidla, v níž je uvedeno,
    že do zóny s omezenou rychlostí patří zpomalovací pruhy? Pokud ano,
    byla stanovena časová lhůta, do kdy musí být po prvním dni od
    označení zóny s omezenou rychlostí retardér nainstalován?
    2. V případě, že taková směrnice neexistuje, můžete mi prosím
    vysvětlit, jaká kritéria jsou uplatňována při rozhodování o tom,
    zda budou či nebudou retardéry v ulici s omezenou rychlostí
    zřízeny?
   
    S přátelským pozdravem,
   
    Richard Hunt
   
    Informaci poskytněte elektronicky na email:
    [FOI #138 e-mail] ??
   
    Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
    nebo jiným posouzením
    žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
    informacím, beru na vědomí, že
    jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
    Datum podání:
   
    26/11/2012
    -------------------------------------------------------------------
   
    Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni
    budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla
    o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
    http://infoprovsechny.cz/help/officers
   
    Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
    užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové
    stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde
    uveřejňujete povinné informace.
   
   
    -------------------------------------------------------------------