Jakub Foldyna

Povinný subjekt: Český statistický úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mohli byste mi, prosím, zaslat informace o znovuprovedených volbách z let 1990-2002? Zajímá mne zejména, kterých obcí se znovuprovedení voleb týkalo a kdy ke konkrétním znovuprovedeným volbám došlo?

S přátelským pozdravem,

Jakub Foldyna

Helena Nebeská, Český statistický úřad

3 přílohy

Dobrý den,
na základě níže uvedeného požadavku Vám zasílám odpověď včetně přiložených
dat. Zároveň bych Vás chtěla informovat o skutečnosti, že se nejedná o
odpověď ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím. Jedná se o odpověď ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, v platném znění.
Před rokem 2002 nezpracovával výsledky voleb Český statistický úřad a
nebyly transparentně elektronicky publikovány jako v současnosti. Níže
uvedené údaje jsou sestaveny z tištěných archivních materiálů, které
považujeme za kompletní, ale nelze to zaručit s definitivní platností.
V příloze (znovuprovedené volby_90_02.xls) Vám zasíláme seznam obcí, ve
kterých byly vyhlášeny mimořádné volby do zastupitelstev obcí mezi lety
1990 až 2002, členěný dle termínů voleb. Soubor obsahuje také sloupec
KONÁNÍ VOLEB, který umožňuje vybrat obce podle toho, kde se volby konaly a
kde se, dle zákonem stanovených podmínek, nekonaly. Pro správnou
interpretaci dat doplňujeme také číselníky typu zastupitelstva (k
vysvětlení sloupce TYPZASTUP v souboru se seznamem obcí) a důvodu konání
(pro vysvětlení sloupce TYPDUVODU v souboru se seznamem obcí).
Po roce 2002 jsou odkazy na vyhlášené volby (Sdělení ve Sbírce zákonů) i
výsledky hlasování součástí webové prezentace volebních výsledků na
[1]www.volby.cz, včetně případných odkazů na rozhodnutí soudů. 
Hezký den
S pozdravem
Helena Nebeská
---
 

Mgr. Helena Nebeská
Český statistický úřad
Vedoucí oddělení informačních služeb
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
tel.: 274 053 115, 731 622 010
[2][emailová adresa]
>>> Podatelna 5.11.2019 15:11 >>>
>>> Jakub Foldyna <[FOI #7914 e-mail] ??> 4.
listopad 2019 22:00 >>>
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Český statistický úřad
Žadatel:
[redacted]
Povinný subjekt: Český statistický úřad
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
Vážená paní, vážený pane,
mohli byste mi, prosím, zaslat informace o znovuprovedených volbách z let
1990-2002? Zajímá mne zejména, kterých obcí se znovuprovedení voleb týkalo
a kdy ke konkrétním znovuprovedeným volbám došlo?
S přátelským pozdravem,
Jakub Foldyna
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #7914 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 
Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.
Datum podání:
4/11/2019
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorskch právech si přečtěte:
[3]https://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.volby.cz/
2. mailto:[emailová adresa]
3. https://infoprovsechny.cz/help/officers