Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o poskytnutí následujících informací:

1) Počet smluv, které od data účinnosti zákona o registru smluv do dnešního data byly v registru smluv znepřístupněny (tedy nejsou nadále dostupné obdobně jako tato smlouva: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1032405 ).

2) Seznam těchto smluv zahrnující přinejmenším jejich základní metadata daná zákonem o registru smluv, tedy smluvní strany, předmět a cenu, ve formátu XLS.

3) Důvod, resp. zákonné zmocnění, podle kterého bylo provozovatelem umožněno znepřístupnění těchto smluv. Podotýkám, že § 5 zákona umožňuje pouze opravu dat, nikoliv jejich odstranění bez náhrady.

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.1.2017 18:01:01 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Znepřístupněné smlouvy v registru smluv elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.1.2017 18:01:01 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Znepříst...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 23.1.2017 18:01:01
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03BCKWR.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX03BYOG9
Spis. značka: MV- 12224-3/EG-2017
Odesilatel: M-NS-EG
Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.