Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bohumil Čáp prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Znění smluv o pronájmu sloupů VO pro účely kampaně do PSP 2017

Čekáme, až si Bohumil Čáp přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Bohumil Čáp

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí smluv o pronájmu sloupů veřejného osvětlení, které s hl. m. Prahou uzavřeli politické strany na období před volbami do PS PČR 2017 a to včetně příloh.

S přátelským pozdravem,

Bohumil Čáp

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.9.2017 11:25:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Znění smluv o pronájmu sloupů VO pro účely kampaně do PSP 2017 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.9.2017 11:25:17 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 27.9.2017 11:33:44
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 27.9.2017 11:25:17 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Znění smluv o pronájmu sloupů VO pro úč... podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP7BHD0I
Datum a čas zaevidování: 27.9.2017 11:31:30
Vaše evidenční údaje: Čáp Bohumil, /,, [FOI #6957 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Mates Ivo (MHMP, HOM), Hlavní město Praha

11 příloh

Dobrý den pane Čáp, v příloze zasíláme odpověď k Vaší žádosti dle zákona
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Ivo Mates

majetkový specialista - reklamy

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor hospodaření s majetkem

Oddělení využití a správy objektů

Nám. Franze Kafky 1/16, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 002 386

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Bohumil Čáp prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.