David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Znaleckého posudku č.152/2008 ze dne 04.12.2008 vyhotovený znalcem Ing. Pavlem Reichlem

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Němcová Irena 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

v termínu od 30. 6. 2014 do 11. 7. 2014 mám dovolenou. V naléhavých případech prosím o zaslání korespondence paní Kristině Staňkové, tel. 92027, e-mail [email address].

Pozn.: Korespondence zasílaná na adresu [email address] je již automaticky zasílána na e-mail [email address]

Děkuji

Irena Němcová

David Havlík

Povinný subjekt: Němcová Irena 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona by instituce měla odpovědět nejpozději do 15 dnů

S pozdravem,

David Havlík

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

Vážený pane Havlíku,

v návaznosti na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze 2.7.2014 Vám v příloze zasíláme naše vyjádření

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož moje původní žádost o informace ze dne 2/7/2014 nebyla vyřízena řádně podle Zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím tzn. informace mi nebyla poskytnuta ani odmítnuta Rozhodnutím o odmítnutí žádosti podle § 15 Zákona 106/1999 Sb, žádám opětovně o kopii Znaleckého posudku č.152/2008 ze dne 04.12.2008 vyhotovený znalcem Ing. Pavlem Reichlem, protože nepovažuji mojí žádost za vyřízenou řádně podle Zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož moje původní žádost o informace ze dne 2/7/2014 nebyla vyřízena řádně podle Zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím tzn. informace mi nebyla poskytnuta ani odmítnuta Rozhodnutím o odmítnutí žádosti podle § 15 Zákona 106/1999 Sb, žádám opětovně o kopii Znaleckého posudku č.152/2008 ze dne 04.12.2008 vyhotovený znalcem Ing. Pavlem Reichlem, protože nepovažuji mojí žádost za vyřízenou řádně podle Zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Němcová Irena 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,

v termínu od 24. 7. do 25. 7. 2014 mám dovolenou. V naléhavých případech prosím o zaslání korespondence paní Kristině Staňkové, tel. 92027, e-mail [email address].

Pozn.: Korespondence zasílaná na adresu [email address] a Instituce [DPP vyžaduje e-mail] je již automaticky zasílána na e-mail [email address]

Děkuji

Irena Němcová

David Havlík

Povinný subjekt: Němcová Irena 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož moje původní žádost o informace ze dne 2/7/2014 nebyla vyřízena řádně podle Zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím tzn. informace mi nebyla poskytnuta ani odmítnuta Rozhodnutím o odmítnutí žádosti podle § 15 Zákona 106/1999 Sb, žádám opětovně o kopii Znaleckého posudku č.152/2008 ze dne 04.12.2008 vyhotovený znalcem Ing. Pavlem Reichlem, protože nepovažuji mojí žádost za vyřízenou řádně podle Zákona 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Němcová Irena 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Staňková Kristina 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona měl být dotaz bez výhrad již dávno zodpovězen

S pozdravem,

David Havlík

Hrabáčová Jana JUDr. 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dobrý den,
Dle záznamů kolegyně Staňkové, která tento týden čerpá dovolenou- Vám znalecký posudek měl být zaslán mailem dne 25.7.2014.
S pozdravem
JUDr. Jana Hrabáčová
právník

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 022
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Hrabáčová Jana JUDr. 900200

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádný posudek jsem neobdržel, proto jsem dotaz urgoval

S pozdravem,

David Havlík