Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí znaleckého posudku v trestní věci Ohrožení pod vlivem
návykové látky, vedeného pod č.j. KRPK-39430-7/TČ-1018-190320.

S přátelským pozdravem,

Nik

S přátelským pozdravem,

Nik

katerina.krejci@pcr.cz, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

2 přílohy

Dobrý den,

 

vzhledem k tomu, že ve Vaší žádosti nebyly splněny náležitosti dle § 14
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), ani
elektronické podání nebylo v souladu s § 14 odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb., podáno prostřednictvím elektronické podatelny Policie České
republiky, jejíž adresa ([1][emailová adresa]) je zveřejněna na
internetových stránkách policie ([2]www.policie.cz), není toto podání dle
§ 14 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. žádostí o informace ve smyslu tohoto
zákona.

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v elektronické podobě
můžete podat prostřednictvím výše uvedené elektronické podatelny Policie
České republiky, ale také jakékoliv datové schránky Policie České
republiky. Další informace k této problematice naleznete na
[3]http://www.policie.cz/clanek/povinne-zve...
- bod 10 - Příjem žádostí a dalších podání.

 

S pozdravem

 

nprap. Kateřina Krejčí
vrchní inspektor

[4]+420 974 362 209
[5]+420 725 184 784
[6][emailová adresa]

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence

Závodní 100/386
360 06 Karlovy Vary

 

 

 

ukázat citované pasáže