Hrdlořezská zvonička, spolek

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o informace o veškerých plánech/schválených akcích (opravy, rozšiřování atd.), které se týkají ulic Hrdlořezská a Mezitraťová v městské části Praha 9 – Hrdlořezy. Pokud již existují konkrétní dokumenty (například výkresy, rozhodnutí) žádáme o jejich zpřístupnění. Dále žádáme o informaci, zda je plánována/rozhodnuta jakákoliv změna v provozu autobusové linky 146 (například provoz kloubových autobusů).

V případě, že by s poskytnutím informace souvisely finanční náklady, prosíme, abychom o tomto byli předem vyrozuměni. V případě potřeby upřesnění dotazu nás, prosím, kontaktujte.

S přátelským pozdravem,

Hrdlořezská zvonička, spolek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.6.2024 11:56:37 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Změny - ulice Hrdlořezská, Mezitraťová, autobusová linka 146 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.6.2024 11:56:37 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Změny - ulice Hrdlořezská, Mezitraťová, autobusová linka 146",
bylo doručeno dne 03.06.2024 11:56:37 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1085212/2024.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.