Změna územního plánu + výstavba

Dotaz byl částečně úspěšný.

JUDr. Libor Novák

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zaslání následujících informací týkajících se katastrálního území Vokovice, obec Praha, parcelní číslo 62/2, LV: 5050 :

1) požádal vlastník pozemku o změnu územního plánu ? Pokud ano, prosím o zaslání všech dokumentů.

2) Byly předloženy MČ P6 ze strany vlastníka nějaké studie/plány/žádosti související se změnou užívání současného sportoviště?

3) Rád bych požádal zaslání všech dokumentů, které obdržela MČ P6 za poslední rok a týkají se plánované výstavby na výše uvedeném pozemku.

S přátelským pozdravem,

JUDr. Libor Novák

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Změna územního plánu + výstavba? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc,docx,zip,xls,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,odt,ods s povolenou velikostí max. 20485760 bytů.

E-PODATELNA, Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Změna územního plánu + výstavba? bylo doručeno 07.06.2019 09:09:47 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 198041/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Úřad městské části Praha 6, Městská část Praha 6

7 příloh

Dobrý den,

informace naleznete v přílohách.

S pozdravem

Petr Flener
veoucí oddělení metodiky a eGovernmentu
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"