Změna územního plánu v k.ú.Božkovice

Vyskytla se chyba při doručení nebo něco podobného, co potřebuje pozornost týmu stránek Informace pro všechny.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Bystřice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

s odvoláním na náhlou změnu územního plánu návsi v Radošovicích platnou údajně od června t.r. (pozemky p.č.1259/5, 1259/6 a 1259/7 - katastrální území Božkovice) žádám neprodleně předložit veškerou korespondenci a veškerou dokumentaci k této změně se vážící.

Současně žádám o předložení veškeré dokumentace vztahující se ke stavbě, která by snad - soudíc dle aktuálně již zahájených zemních prací na návsi - na tomto místě měla stát.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Mail Delivery System,

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

Instituce [Město Bystřice vyžaduje e-mail]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<Instituce [Město Bystřice vyžaduje e-mail]>:
host smtp-in.quick.cz [90.176.151.97]: 550 5.1.1 <Instituce [Město Bystřice vyžaduje e-mail]>:
Recipient address rejected: undeliverable address:
host 160.218.169.67[160.218.169.67] said: 550 5.1.1 <Instituce [Město Bystřice vyžaduje e-mail]>:
Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table (in reply to RCPT TO command)

ukázat citované pasáže